Sammanställningen visar att övervikt är inte ett skäl för att BBWs att beröva sig sex