Väl formade Arabiska krögare uppfyller grupp av svart besökare med berömvärd gästfrihet